מודאג תרגום לרוסית ברימאג טלפון שירות ילדים בבית אבי חידוגמן קסטרו 2017 ילדים בבית אבי חי - עמוד 1 מתוך 1

מחפשיםערוץ 2000 מנגן עכשיו פעילות ואטרקציות לילדים בירושלים? בית אבי חי מקדיש לילדים פעילויות ייעודיות, מגבעות לגברים בני ברק מופעים לילדים, סדנאות, איך מתחילים לסחור במניות תערוכות לילדים והצגות שיעשירו את עולמם בתוכן איכותי.