מקלחון לאמבטיה הום סנטר תנאי שימוש באתר בית אבי חי

שירותי בריאות כללית ביטוח פלטינום גולשים יקרים!

מחליף זובין מהטה אנא קראו את תנאי השימוש באתר והצהרת הפרטיות, המהווים הסכם בינינו וביניכם, באופן יסודי בטרם תגלשו באתר או תעשו שימוש כלשהו בשירותיו. תנאי השימוש והצהרת הפרטיות יכונו להלן – "תנאי השימוש".

פרגיות בבירה שחורה הורוסקופ מזל דגים חשוב לדעת! 

אסלה תלויה קצרה חרסה השימוש בשירותי האתר או בחלק מהם (לרבות גלישה, רישום לקבלת ניוזלטרים ורכישת כרטיסים דרך האתר) יהווה הסכמה מצדכם לתנאי השימוש.

ברכה לגיוס קל לחיילת בית ביאליק בתל אביב אם אינכם מסכימים להוראות תנאי השימוש או לחלק מהם אל תגלשו באתר ואל תעשו שימוש בשירותיו בכל דרך אחרת. 
הפרת תנאי השימוש ו/או הפרת התחייבות כלשהי של הגולש מאלה המפורטות בתנאי השימוש עלולה לגרום לחסימת הגישה לאתר, וזאת בנוסף לכל זכות אחרת העומדת לבית אבי חי על פי כל דין. 

קפה גרג תפריט מהדרין האמור לעיל מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

גשם סגול השיר מחירי ברזים הום סנטר מבוא 

מדיניות אי הפללה בישראל 1.        עמותת בית אבי חי ע.ר. 580465011 (להלן – "בית אבי חי"), מפתחת ומפעילה את האתר. האתר ממוקם ופועל תחת שם מתחם שבבעלות בית אבי חי שכתובתו ממה נובע ניתוק רגשי www.bac.org.il, או כל שם של תת מתחם (מקצה מחמת חסרון כיס sub-domain) (להלן: "האתר"). בנוסף, בית אבי חי מפעיל סביבות תוכן במסגרת פלטפורמות אחרות, כגון: פייסבוק, אינסטגרם ויו-טיוב (להלן: "סביבות תוכן"), וכל האמור בתנאי שימוש אלה יחול באותה מידה על השימוש בסביבות תוכן אלה ועל כל תוכן אשר יוצג בהם.

לך תסביר לו שאני ואתה זה שריטה של שנים 2.        הכתוב לעיל ולהלן חל על כל גולש וגולשת באתר, והשימוש בלשון זכר הנו מטעמי נוחות בלבד.

גשר זכוכית גרנד קניון 3.        כותרות הפרקים של תנאי השימוש הינן לנוחות בלבד, ואין לראות בהן כמחייבות או כמסייעות בפרשנות. 

גלגולים חדרי ילדים טלפון 4.        תנאי השימוש חלים על כל שימוש שנעשה באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין בכל דרך אחרת. כמו כן, תנאי השימוש חלים על השימוש באתר בכל צורה שהיא באמצעות מחשבים או כל מכשיר אחר, לרבות טלפונים סלולאריים, מחשבי כף יד וכדומה.

איך מכינים צלעות טלה על האש 5.        תנאי שימוש אלה חלים על כל תוכן המוצג באתר, גם אם יוצג באמצעות קישור עמוק מתוך מתחם אחר.

האקרים של כפר קאסם 6.        בית אבי חי שומר לעצמו את הזכות לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים לתנאי השימוש וכן לחסום או להגביל, ללא הודעה מוקדמת, גישה לאתר, בכל עת. עליכם לבדוק, מידי פעם, את האתר, את ההודעות המשפטיות המופיעות בו ואת יתר התנאים הנוספים, שכן הם מחייבים אתכם.

ציורי רחוב תלת מימד 7.        בית אבי חי יהיה רשאי לקבוע כי השימוש בשירותים באתר או חלקם כרוך בתשלום, וזאת כמצוין בגוף האתר בסמוך לכל שירות בתשלום. תנאים שונים בקשר לתשלום, אשר עשויים להופיע בסמוך לשירות כאמור, מהווים אף הם חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

וילה להשכרה בטבריה והסביבה 8.        בנוסף על ההגדרות המופיעות בכל מקום אחר בתנאי השימוש יחולו ההגדרות הבאות:

גקי אחותי עונה 2 פרק 10 8.1.  "גולש"/"גולשים": כל אדם הגולש באתר, בתשלום או שלא בתשלום, בין באישורו של האחראי על הגולש ובין שלא באישורו. 

התספורת סיפור קצר 8.2.  "האחראי": הוריו או אפוטרופסו של גולש קטין או פסול דין. 

טיול מאורגן ליפן דרכים 8.3.  "תוכן" או "תכנים": כל מידע מכל סוג שהוא, לרבות כל הודעה, תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, וכן כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית.

הקטן יהיה לאלף קורדיליה תפריט עסקי תנאים כלליים וזכויות בתוכן

מבצע קדש 20 ראשון לציון 9.        אלא אם כן נאמר במפורש אחרת, כל זכויות היוצרים וכל זכויות הקניין הרוחני האחרות בכל החומרים, התכנים והמידע שבאתר (לרבות, בין היתר, שם האתר, צילומים, איורים, סמלים ועוד) הינם בבעלותו הבלעדית של בית אבי חי או מי שהעניק לו את רישיון השימוש בחומרים אלה. אין במתן גישה או שימוש באתר כדי להעניק או להעביר למשתמש או לצד שלישי כלשהו זכות בעלות, שימוש, זכות קנין רוחני או זכויות אחרות כלשהן; מובהר בזאת כי כל הזכויות והבעלות על אתר זה, חומריו והתכנים הכלולים בו, בכל ההיבטים השונים הקשורים לאתר הינם בבעלותו הבלעדית של בית אבי חי ו/או מי מטעמו. האתר מוגן על פי חוקי זכויות יוצרים ועל פי כל דין. במקרה בו תפרו את הוראות תנאי שימוש אלה או את התנאים המופיעים באתר, ההרשאה הניתנת לך להשתמש באתר תפקע לאלתר. כל הזכויות שמורות לבית אבי חי.

השלמת הכנסה לקצבת נכות 10.    בית אבי חי ו/או הגופים הקשורים עמו, לפי העניין, יהיו רשאים לעשות שימוש בתוכנות ובתוכן והמידע כאמור לפי שיקול דעתם הבלעדי והחופשי, בכל מקום ובכל אופן, ללא כל הגבלה, וללא צורך בקבלת אישור כלשהו או בתשלום תמורה כלשהי, ובכלל זה למכור, להעביר, להעתיק, לשנות, להשתמש, להציג ולבצע בפומבי ולהעניק רישיונות משניים בתוכן הנ"ל או בחלק ממנו, בכפוף להוראות כל דין. 

האם חברה שלי בוגדת בי 11.    הגולש מוותר על כל זכויותיו בכל תוכן המועלה לאתר על ידו ובכלל זה זכויות יוצרים (כולל הזכות המוסרית) וכל הזכויות בתכנים אלה תהיינה של בית אבי חי בלבד. 

תוכנה להורדת תרגום לסרטים 12.    על ידי משלוח, הצבה או העברה של חומר, תוכן או מידע ("סמואלס רעננה טלפון חומר") על ידך לאתר זה, הגולש מצהיר ומאשר כי חומר זה אינו סודי, אינו כפוף לזכויות בעלות או זכויות יוצרים כלשהן ואינו מפר הוראות כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, חל איסור מוחלט להעלות חומרים שיש בהם משום איום, הוצאת דיבה, השמצה, חומרים בעלי תוכן מגונה, פורנוגרפי, גס או בוטה, או על העלאת כל חומר אשר יכול לעלות כדי עבירה פלילית או שיש בו כדי לעודד התנהגות היכולה לעלות כדי עבירה פלילית או שיש בו כדי להפר את דיני הקניין הרוחני, דיני הגנת הפרטיות, דיני לשון הרע וכל דין אחר.

מכבסת מיקי באר שבע מחירים 13.    בית אבי חי אינו אחראי לתכנים המוזנים ו/או מועלים לאתר על ידי צדדים שלישיים והוא לא יוכל למנוע קיומו של חומר פוגע באתר.

מתקן מתח מקבילים לחצר 14.    מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 13 לעיל, בית אבי חי יהיה רשאי, בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי, בין אם קיבל דרישה לכך ובין אם לאו להסיר ו/או למחוק ו/או לשנות כל תוכן, מידע או קישור המועלה על ידי גולש ו/או לסרב להזין או לטעון אותו לאתר וזאת מבלי שיהיה עליו לנמק החלטה זו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בית אבי חי יהיה רשאי לבטל רישום של משתמש לאתר ו/או לחסום את גישתו לאתר ו/או למנוע ממשתמש מסוים פרסום תכנים נוספים באתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

הפסוק תולה ארץ על בלימה בתנ ך 15.    מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 13-14 לעיל - גולש שמצא כי תוכן ו/או מידע ו/או קישור שהועלו לאתר מפר את זכויותיו, יודיע לבית אבי חי על ההפרה באמצעות פנייה לכתובת הכוונה עצמית בבית הספר [email protected]. הודעת הגולש תכלול פרטים מדויקים אודות הגולש – שם מלא, כתובת דואר, כתובת מייל ומספר טלפון, באופן שיאפשר לזהותו וליצור עמו קשר. 

איך כותבים שבעה באנגלית בשלט של יס 16.    בית אבי חי יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי בכל עת וללא הודעה מוקדמת, להתאים ו/או להשעות ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להגביל את שירותי האתר, המידע המופיע בו, תכני האתר – כולם או חלקם - לרבות הרשאות גישה, זמינות פעילויות ושירותים, תכנים שונים, שעות פעילות, תוכן, וכן תוכנות ו/או ציוד הנדרשים לצורך גישה לאתר ולשירותיו. בית אבי חי שומר על זכותו להגביל פעילויות מסוימות ו/או גישה לשירותי האתר כולם או מקצתם, לגבי גולש מסוים או בכלל. בכל מקרה, בית אבי חי לא יישא באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור, אף אם צפה או היה ביכולתו לצפות נזקים אלה.

מרתון טבריה מסלול 17.    בית אבי חי רשאי לשנות ו/או לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים בתנאי השימוש או חלקם בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש. תנאי השימוש ששונו ו/או תוקנו יתפרסמו באתר ויחייבו מרגע פרסומם. 

תומס אדיסון ההצגה 18.    בית אבי חי יוכל להציע, על פי שיקול דעתו הבלעדי, פעילויות ותכנים מיוחדים בכפוף לתנאים מיוחדים או שונים שיובאו לידיעת הגולשים או חלק מהם. מובהר בזאת, כי השתתפות בפעילויות ו/או חשיפה לתכנים המיוחדים האמורים תחשבנה כהסכמה לתנאים המיוחדים, אשר יפורטו ככל הניתן בסמוך לכל פעילות מיוחדת שכזו. 

וטרינר במודיעין מכבים רעות סושי תל אביב הצהרות והתחייבויות הגולשים

ממונעים לילדים יד שניה בבאר שבע 19.    הגולש באתר מצהיר ומתחייב כדלקמן: 

העסק שלנו מתנות 19.1.   הוא מעל גיל 18 ומוסמך להתקשר בהסכם זה, ואם טרם מלאו לו 18 שנה או שהוא פסול דין, התקשרותו בהסכם זה נעשית בהסכמת האחראי, ואם הוא תאגיד, הוא מאוגד כדין. 

מסה קריטית תל אביב 19.2.   הוא וכל המשתמשים מטעמו, יצייתו לתנאי שימוש אלה במלואם ו/או להוראת כל דין ו/או להוראות בית אבי חי, במסגרת שימושם באתר, והגולש יהיה אחראי לשימוש שנעשה באתר על ידי כל משתמש מטעמו. 

רנו פלואנס חוות דעת 19.3.   כל מידע שהוא ימסור לבית אבי חי או לכל גורם אחר לצורך רישום ו/או רכישה ו/או כנדרש בכל מקום באתר, ובכלל זה נתוני כרטיס אשראי, וכל מידע שיפרסמו ושיועלה על ידו יהיה נכון, מדויק, תואם את המציאות ואינו מטעה.

החללית אפולו 13 19.4.   כי הוא יהיה אחראי לכל נזק אשר יגרם לגולש ו/או לכל צד ג' כתוצאה מהסתמכות על התכנים המוצגים באתר ו/או באמצעותו, וכי ידוע לו כי בית אבי חי לא יישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לגולשים ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על התוכן המופיע בו. האמור בסעיף זה יחול גם אם בית אבי חי ו/או מי מטעמו צפו או יכולים היו לצפות את הנזק מראש. 

פסנתרים יד שניה בירושלים 19.5.   כי ידוע לו שהפרטים האישיים שיימסרו על ידו, ככל שימסרו, יאוחסנו במאגר מידע, כמפורט במדיניות הפרטיות שלהלן ובכפוף להוראות כל דין. 

שולחן אי איקאה 19.6.   כי ידוע לו שבית אבי חי אינו מספק כל ציוד ו/או תשתיות הדרושים לצורך גישה לאינטרנט ולשם קבלת שירותי האתר לרבות ציוד טלפוניה, מודמים ותוכנות גישה לאינטרנט. 

סוגר שטחים volfied 19.7.   לא להעתיק ו/או "להוריד" ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לסחור ו/או לשנות ו/או לעבד ו/או להציג בפומבי ו/או להשתמש באתר ו/או בתכנו כולו או חלקו, אלא אם כן קיבל את אישורו המפורש של בית אבי חי מראש ובכתב. הגולש מצהיר, כי ידוע לו, כי בית אבי חי עלול להיות מחויב בתשלום לצדדים שלישיים בגין הפרת סעיף זה על ידו, והוא מתחייב לשפות ו/או לפצות אותו ללא דיחוי בגין כל סכום שבית אבי חי יידרש לשלם לצד שלישי כאמור, לרבות בגין הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בפועל אשר נגרמו לבית אבי חי בשל כך. כמו כן, הגולש מסכים מראש כי במקרה של הפרת סעיף זה על ידו יהיה בית אבי חי זכאי לקבל מכל ספק אינטרנט ומכל גורם אחר פרטים מזהים אודותיו.

טרמפולינה של טייני לאב מחיר 19.8.   מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 19.7, כל "הורדה" ו/או העתקה ו/או כל שימוש אחר, ככל שיאושר על ידי בית אבי חי, ייעשה בצירוף ציון כי הדבר נעשה באישור בית אבי חי וכי כל הזכויות שמורות לבית אבי חי. 

סוזוקי אלטו חיפה 19.9.   לא להשתמש בשירותי האתר ו/או בתוכן המופיע בו שלא במסגרת האתר ו/או על פי תנאי שימוש אלה ו/או על פי דין ולא להשתמש בשירותי האתר למטרות רווח או למטרות מסחריות. 

דפנה דה גרוט גיל 19.10.    לפצות ו/או לשפות מיד עם דרישה ראשונה את בית אבי חי ו/או כל גורם שתכנים השייכים לו נכללים באתר וכן כל בעל רישיון ו/או בעל זכויות אחרות באתר בגין כל נזק שיגרם להם עקב הפרת תנאי השימוש. במידה ותוגש תביעה משפטית ו/או כל הליך אחר כנגד בית אבי חי בקשר עם הפרת תנאי השימוש על ידי גולש, שומר בית אבי חי על זכותו לנהל את ההגנה בעצמו בהליכים שינקטו כנגדו, והגולש מתחייב לשתף פעולה עם בית אבי חי בכל הליך משפטי כאמור.

יוטיוב ההכרה שלי נמוגה היקר בכל מרכז אירופה שירות קבלת ניוזלטרים

חשודים תיק 4000 20.    כל גולש מעל גיל 18 (לרבות חברות ותאגידים) יהיה רשאי להירשם לשירות קבלת ניוזלטרים (דיוור) מבית אבי חי - דיוור אשר יישלח מדי פעם על ידי בית אבי חי ויכלול מידע, עדכונים ופרסומים שונים לגבי האירועים, המופעים והפרויקטים המיוחדים של בית אבי חי (להלן: "אבי ביטר כמו נרקומן אקורדים השירות"). ההצטרפות לשירות הינה חינם.

הגיליון האחרון של שרלי הבדואי 21.    גולש המצטרף לשירות מקבל על עצמו את כל תנאי השימוש האלה ומתחייב לפעול על פיהם.

מושב בצרה מקום בטבע 22.    ברישום לשירות מהאתר של בית אבי חי נותן הגולש את הסכמתו לתנאי השימוש האלה, לרבות לשימוש בפרטיו והכללתם במאגר מידע כמפורט במסמך זה.

השכרת רולר בליידס תל אביב 23.    בהצטרפותו לשירות הדיוור מאתר בית אבי חי, מסכים המשתמש כי בית אבי חי יהיה רשאי, בכפוף לכל דין, להעביר את פרטיו לגופים אחרים לצורך התאמה ושיפור בתנאי השירות, ובתנאי כי הגוף השלישי אליו יועברו הפרטים לא יעשה בהם שימוש מעבר למותר לו על פי החוק, ישמור על סודיותם ולא יעבירם לגוף אחר כלשהו ללא הסכמת בית אבי חי וכי פרטיותם של המשתמשים לא תפגע. המשתמש מסכים לשימוש האמור במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו זו על ידי מתן הודעה בכתב על כך לכתובת פארק הירקון הופעות הגעה [email protected]. במקרה של ביטול הסכמת המשתמש כאמור כאן, רשאי בית אבי חי, לפי שיקול דעתו, לבטל את ההרשמה לשירותדקסיה כניסה לחשבון .

מחיר קריאטין סופר אפקט 24.    כל משתמש בשירות יהיה רשאי לבטל את הרשמתו לשירות בכל עת, באמצעות לחיצה על הקישור "הסרה" המופיע בכל אחד מהניוזלטרים הנשלחים על ידי בית אבי חי

מזג אוויר חיפה 10 ימים 25.    בית אבי חי רשאי לא לאשר הצטרפות אדם לשירות הדיוור, בהתאם לשיקול דעתו ובלא שתהיה עליו חובה לנמק את סירובו.

הדפסת חולצה נתניה 26.    המשתמש בשירות יהיה אחראי לדווח לבית אבי חי בדבר שינויים שיחולו בפרטיו האישיים, על מנת לאפשר קשר רציף ותקין עמו. בית אבי חי לא יהיה אחראי לאי קבלת השירות בגלל אי עדכון פרטיו האישיים של המשתמש.

אמתי מגד פיות 27.    בית אבי חי יהיה רשאי להחליט בכל עת על הפסקת השירות.

רוטב לפסטה רוזה לילי ותום נווה צדק שימוש בשירותי הודעות 

הופעות סטנדאפ 1+1 28.    האתר מכיל או עשוי להכיל בעתיד שירותי פורומים, בלוגים, צ'אטים, קהילות וכדומה (כל השירותים הנ"ל להלן: "שירותי הודעות"). שירותי ההודעות הנן בגדר תקשורת ציבורית, כך שכל תוכן המפורסם או מועלה במסגרת שירותים אלה על ידי כל גולש חשוף וגלוי לעיונם של אחרים. לפיכך, בכל שימוש בשירותי ההודעות יש לנקוט זהירות בפרסום נתונים אישיים, פרטים מזהים של הגולש עצמו או של כל אחד הקשור אליו או של כל פרט רגיש אחר.

הפיג'מות ההפך הוא הנכון 29.    השימוש בשירותי ההודעות יעשה אך ורק למשלוח ולקבלת הודעות ומידע המתאימים לכל שירות. במסגרת השימוש בשירותי הודעות אין לבצע את הפעולות הבאות: 

ניתוח ועיצוב מונחה עצמים מבחנים 29.1.        הפרת כל דין או הסכם, לרבות תנאי שימוש אלה.

למה כלב מוציא לשון 29.2.        איום, העלבה, הפחדה, הטרדה, השמצה של כל אדם אחר, לרבות כל תאגיד.

לובינסקי רכב בירושלים 29.3.        פרסום ו/או הפצה ו/או העלאת קבצים (הנביא מוחמד והיהודים upload) של כל מידע, תוכן, פרטים או כל חומר אחר מכל סוג שהוא, אשר יש בו משום הפרת כל דין ו/או פגיעה בכל צד שלישי, לרבות, אך לא רק: הפרת החוק הפלילי, הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, פגיעה בפרטיות ו/או בשם הטוב, לשון הרע, ניבול פה, תועבה, השמצה הסתה ותכנים פורנוגרפיים.

פיגוע ירי בירושלים היום 29.4.        הפצה ו/או פרסום ו/או העלאת קבצים המכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא, "סוס טרויאני", "תולעת" ו/או כל קובץ אחר העלול להזיק ו/או לפגוע ו/או להעביר מידע כלשהו המצוי ברשות צד שלישי ללא ידיעתו והסכמתו של אותו צד שלישי או העלולים לפגוע בצד שלישי או ברכושו.

פסיכיאטר ילדים בבאר שבע פרטי 29.5.        ביצוע סקרים, משאלים, תחרויות, מכתבי שרשרת ו"משחקי פירמידה".

גדולה מהחיים עונה 5 פרק 9 לצפייה ישירה 29.6.        כל פרסום ו/או מידע ו/או הצעה בעלי אופי מסחרי.

ריהוט לבן לנערות 29.7.        כל הגבלה, הפרעה או מניעה של שימוש והנאה של גולשים אחרים בשירותי ההודעות ו/או באתר. 

ליצן פיירו ויקיפדיה 30.    בית אבי חי יהיה רשאי, אך לא חייב, לפקח על פעילות שירותי ההודעות, ובכלל זה יהיה רשאי לבחון ו/או לאשר ו/או להוריד ו/או למחוק ו/או לערוך כל תוכן המופיע בשירותי ההודעות, כולם או חלקם, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. למען הסר ספק מובהר, כי אין באמור כדי להוות התחייבות מצד בית אבי חי לביצוע האמור לעיל, ואין בו כדי להטיל על בית אביחי אחריות כלשהי או כדי לגרוע מאחריות הגולש. 

הבורר עונה 3 פרק 5 31.    בית אבי חי מספק את הפלטפורמה לשירותי ההודעות, אך אינו אחראי לתוכן המפורסם בהם על ידי הגולשים. לפיכך, בית אבי חי לא יישא בכל אחריות בגין פרסום תכנים כלשהם במסגרת שירותי ההודעות ו/או בקשר עם נזקים שיגרמו כתוצאה מפרסום התכנים כאמור. 

טיול יום מרומא לנאפולי מעוניין בטובתו ובכבודו תשחץ רכישת כרטיסים חניית אוטובוס נט גיימס באמצעות האתר

רחוב זלמן שניאור ראשון לציון 32.    האתר מציע אפשרות לרכישה מקוונת של הכרטיסים למופעים ו/או אירועים בבית אבי חי. מובהר, כי מכירת המוצרים לא נעשית על ידי בית אבי חי, אלא על ידי חב' "פרמיום פתרונות מסחר אלקטרוני בע"'מ" ("חברת הכרטיסים") וכי היא נושאת באחריות בכל הקשור לתפעול מערך המכירות באתר (קליטת הזמנות, סליקה, חיוב, שילוח וכל הקשור בכך). גולש אשר יבחר לבצע רכישת כרטיסים מקוונת יהיה כפוף, בנוסף לתנאי השימוש האלה,  לתקנון של חברת הכרטיסים ויתבקש לאשר את הסכמתו לתקנון של חברת הכרטיסים בעת ביצוע הרכישה.

טופס שינוי כתובת מס הכנסה 33.    באתר תתאפשרנה רכישות כרטיסים על ידי הגולש, ובלבד שמלאו לו 18 שנים. רכישות אלה תהיינה כרוכות במסירת פרטים כפי שיידרש על מנת לבצע את הרכישה. למען הסר ספק, כל הפרטים אותם יידרש הגולש למסור בעת ביצוע הזמנת הכרטיס, יגיעו ישירות לחברת הכרטיסים, ובית אבי חי אינו נושא באחראיות כלשהי בגין השימוש שייעשה על ידי חברת הכרטיסים בנתונים אלה. ידוע לגולש והוא מסכים, כי הצהרת הפרטיות של בית אבי חי המפורסמת באתר אינה חלה על חברת הכרטיסים וייתכן שחברת הכרטיסים תעשה שימוש בפרטים המועברים אליה, שלא בהתאם להצהרת הפרטיות של בית אבי חי. 

של נעליך מעל רגליך מנוקד 34.    הגולש מתחייב למסור, בעת ביצוע הזמנת כרטיס, את כל הפרטים הנדרשים לכך באופן מלא ומדויק. מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לבית אבי חי על פי הסכם זה או על פי כל דין בגין מסירת פרטים לא מדויקים ו/או לא מלאים, אם הגולש מסר פרטים לא מלאים ו/או לא מדויקים, לא יהיה בית אבי חי אחראי לכל תקלה בהזמנת הכרטיסים ו/או במסירתם לגולש.

בלקן במחסן חתונה 35.    במקרה של ביטול רכישה על ידי הגולש עד יום לפני מועד האירוע יהא הגולש זכאי החזר כספי. 

רשות המסים בישראל תל אביב 36.    במקרה של ביטול רכישה על ידי הגולש ביום האירוע לא יהיה בית אבי חי מחויב להחזיר סכום כלשהו שנגבה על ידו, והחזר כספים ייעשה במקרים חריגים בלבד, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של בית אבי חי.

פרסומת שעת שבירה הוט תביעות משפטיות מדיניות בית אבי חי בנוגע לתוכן ומועדי אירועים, איסוף כרטיסים וכניסה לאירועים

מילת העמותה לתפנית בחינוך 37.    צמיד פנדורה לב לאירועים בחינם:

ברונו שולץ אוגוסט 37.1. בית אבי חי מאפשר להזמין מראש  2 כרטיסים לאדם אחד בלבד.

גרים סדרה טריילר 37.2. הכרטיסים שהוזמנו מראש יישמרו עבור המזמין בקופת בית אבי חי, עד ל- 20 דקות לפני תחילת האירוע. במידה והמזמין לא יאסוף את הכרטיסים עד ל-20 דקות לפני תחילת האירוע, יוחזרו הכרטיסים לקופה.

הרי האלפים תמונות 38.    גנוב על הירח 1 לצפייה ישירה סרטיל לאירועים בתשלום:

בלונים תל אביב 38.1. המקומות המוזמנים לא יישמרו למזמין לאחר תחילת האירוע.

רולי דיקמן אין אדם שלא יכול 39.  חלוקה לרבעונים באקסל לכל האירועים (בין שבחינם ובין שבתשלום):

כוכב שבתאי במזל קשת 39.1. לא תתאפשר כניסה לאירוע לאחר 20 דקות אחרי תחילת האירוע. על אף האמור בסעיף זה, מנהל האירוע רשאי להחליט במקרים מסוימים על פי שיקול דעתו הבלעדי כי הכניסה לאירוע לא תתאפשר גם מיד לאחר תחילת האירוע ובמקרים מסוימים אחרים, להתיר כניסה לאירוע גם לאחר 20 דקות מתחילת האירוע.

כיתה הפוכה מאמר 39.2. לבית אבי חי שמורה הזכות לבצע בכל עת שינויים בתכניה מכל מין וסוג (לרבות תוכן, תאריך, שעה, מיקום, אורך של הופעה, אומנים ו/או שחקנים המופיעים וכיו"ב) ללא הודעה מוקדמת לגולש ומבלי שהגולש יהיה זכאי לפיצוי או לסעד כלשהם, למעט החזר התשלום בעבור הכרטיסים בהתמלא אחד או יותר מהתנאים הבאים:

יתר בלוטת התריס תסמינים 39.2.1.                   תאריך האירוע השתנה או האירוע בוטל.

שעות פתיחה מקווה שעון חורף 39.2.2.                   שעת תחילת האירוע השתנתה בפרק זמן שעולה על 30 דקות

פניני הלכה הלכות פסח מכירת חמץ 39.2.3.                   דמות מרכזית מבין משתתפי האירוע הוחלפה

סופר פתוח בשבת בתל אביב 40.  בנוסף לאמור בהסכם זה, יחולו על רכישות כרטיסים התנאים המפורטים באתר בנוגע לאירוע הספציפי.

מנתח מוח איכילוב 41.  בית אבי חי שומר לעצמו הזכות להחליט מתי ובאיזו דרך ו/או אמצעי (מכירה טלפונית בלבד, מכירה באתר בלבד, מכירה בקופות הפרונטליות שבבניין בית אבי חי בלבד), או שילוב שלהם, יימכרו הכרטיסים לאירוע מסוים.

kem τσαντες stock καλλιθεα רשימה מקושרת מעגלית c הגבלת אחריות

שמים כחולים אקורדים 42.    שירותי האתר ניתנים כפי שהם (תוכנה להתקשר ממספר אחר AS IS). בית אבי חי אינו מתחייב ואף לא יהיה אחראי כלפי גולשי האתר בכל הנוגע לאיכות השירותים ו/או התוכן באתר ו/או זמינות השירותים שבו. למען הסר ספק, מוצהר בזאת כי בית אבי חי נוקט בצעדים על מנת לאבטח את האתר ולשמירת פרטיות הגולשים, בהתאם להצהרת פרטיות האתר כפי שתתפרסם באתר מעת לעת, אך לא יהיה אחראי לכל פרצה, תקלה או פגם אחר באבטחה, תהא סיבתם אשר תהא, והשימוש באתר ובשירותיו נעשה על אחריותם הבלעדית של הגולשים.

שטר החמישים החדש 43.    ידוע לגולש, כי חלק מהשירותים באתר, יינתנו על ידי גורמים אחרים מטעם בית אבי חי. ככל שדבר זה צוין באתר, לא יישא בית אבי חי באחראיות כלשהי לפעילות אותם גורמים אחרים. 

המספק המרכזי צ'לנוב טלפון 44.    מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, בית אבי חי לא יישא באחריות ביחס לתכנים אשר יתפרסמו באתר ו/או ביחס לשירותים ו/או למוצרים ו/או לדילים המוצעים על ידי צדדים שלישיים לרבות תוכן מודעות, קופונים ומידע מסחרי מכל סוג שהוא המופיעים באתר, אם וככל שיופיעו, או לכל תוצאה ו/או נזק בשל פרסומם ו/או הסתמכות עליהם ו/או שימוש בהם. כל המתקשר עם גורם כלשהו בעקבות פרסומים שנעשו באתר, עושה זאת על אחריותו שלו בלבד, ובית אבי חי לא יישא באחריות כלשהי בשל כך, אף אם ידע או היה עליו לדעת על נזק ו/או על תוצאה צפויים כאמור. 

תחזית מזג אוויר בסן דייגו קליפורניה 45.    פרסום מודעות ו/או קופונים ו/או מבצעים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד מצד בית אבי חי לרכוש את השירותים ו/או המוצרים המוצעים בהם, ותנאי כל עסקה שתבוצע בעקבות, מודעה, קופון, מבצע או כל מידע אחר המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בין הגולשים לבין המפרסם ו/או הספק הנוגעים בדבר ועל אחריותם בלבד. מובהר, כי בית אבי חי לא בדק את התכנים המתפרסמים על ידי צד ג' באתר, ואינו אחראי לאמור בהם. למען הסר ספק, בית אבי חי אינו ולא יהיה צד לכל עסקה כאמור. הגולשים והמנויים מוותרים בזאת באופן מלא ובלתי חוזר, על כל טענה ו/או תביעה כנגד בית אבי חי ביחס למידע, פרסומים ותכנים כאמור. 

לגדל כלב וחתול ביחד 46.    באתר עשויים להופיע קישורים (מורשתו של האדם המורד links) לאתרים אחרים, ישראלים או זרים (להלן – "אתרים אחרים"). בית אבי חי אינו אחראי לאתרים אלה, לתכנים שבהם או לשירותים המוצעים בהם. בית אבי חי אינו אחראי לשירותים באתרים אחרים ו/או לכל נזק הנגרם על ידם, לרבות פגיעה ברגשות הגולש. בית אבי חי אינו אחראי לשירותים ו/או מוצרים הנרכשים ו/או שניתן לרכוש באתרים אחרים ו/או לאבטחת המידע ו/או אופן השימוש בפרטי הגולש הנעשה באתרים אחרים. הימצאות הקישורים לאתרים אחרים באתר בית אבי חי אינה מהווה המלצה לבקר באיזה מהם, אלא אם כן הדבר צוין במפורש. בית אבי חי מצהיר, כי לא ננקטו מטעמו צעדים לבדוק את נכונות או מהימנות התכנים הכלולים באתרים האחרים הנ"ל, או את השירותים ו/או המוצרים המוצעים דרך אתרים כאמור, או את התאמתם לגולשים כאלה או אחרים. בית אבי חי ממליץ לבדוק היטב כל אתר אחר לפני גלישה בו ו/או נטילת חלק בפעילויות המוצעות בו, ובכל מקרה - כל מי שנכנס לאתר אחר באמצעות קישור מהאתר עושה זאת על אחריותו בלבד.

נאשוויל עונה 4 מתי 47.    בית אבי חי לא יישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, זמני תגובה, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום נזקים כלשהם למשתמשים באתר.

רחוב הפנינה 2 רעננה ישראל 48.    בית אבי חי לא יישא באחריות כלשהי לנזקים אשר יגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של הגולש ו/או המנוי, אובדן מידע, או כל נזק אחר הנובעים משימוש באתר, לרבות בשל הורדת מידע ו/או תוכנות באמצעות שירותי האתר. 

מסלול בצפון איטליה עם ילדים סקרים אירוויזיון 2018 הפרת הסכם זה

מטחנת בשר קנווד mg 360 49.    מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לבית אבי חי על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, יהיה בית אבי חי זכאי לנקוט בכל פעולה על מנת למנוע הפרת ההסכם ו/או הפרה חוזרת של ההסכם, לרבות חסימה ו/או ניתוק משתמש ו/או הגבלת גישה לאתר ו/או כל פעולה אחרת שתאפשר מניעת הפרת ההסכם ו/או צמצום נזק הנגרם על ידי הפרה שכבר בוצעה.

תוכנה לעריכת תמונות לוידאו 50.    במקרה של הפרת תנאי הסכם זה, מוותר הגולש על זכויותיו על פי חוק הגנת הפרטיות ו/או על פי כל דין החל שמטרתו להגן על פרטיותו ומסכים בזאת מראש, כי בית אבי חי יהיה רשאי לקבל פרטים מזהים שלו מכל גורם שהוא, לרבות מספקי אינטרנט.

המרכז האקדמי רופין מכרז 51.    הגולש יפצה ו/או ישפה את בית אבי חי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שייגרם להם עקב הפרת תנאי השימוש.

חייל אתיופי חוטף מכות משוטרים שירים ורציתי שתדעי שונות 

אלדו סניפים אשדוד 52.    בית אבי חי בלבד יהיה רשאי להמחות, להסב, להעביר או לשעבד את זכויותיו (ובכלל זה את זכותו לקבל תשלום מהגולשים) ו/או את התחייבויותיו לפי תנאי שימוש אלה, לרבות הצהרת הפרטיות כולן או חלקן, לכל צד ג' לפי בחירתו, ללא צורך באישור או יידוע הגולש מראש ובתנאי שזכויות הגולש לא תפגענה.

מתכון ללביבות גבינה אפויות 53.    על תנאי השימוש ועל כל סכסוך הנובע או הקשור בשימוש באתר ו/או בתוכן המופיע בו יחול הדין הישראלי  בלבד וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים אליו ו/או נובעים ממנו מוקנית לבית המשפט המוסמך במדינת ישראל, במחוז ירושלים, בלבד. 

באקו מסעדה בירושלים 54.    תנאי השימוש, המהווים כאמור הסכם מחייב בין בית אבי חי לבין הגולש, ממצים את ההסכמות בין הצדדים ובאים במקום כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה שניתנו קודם לכן בכתב ו/או בעל פה על ידי מי מהצדדים. שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של בית אבי חי במימוש זכויותיו על פי הסכם זה לא יתפרשו כוויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.

כמה קלוריות יש במצה לעומת לחם 55.    השירותים והמוצרים המוצעים באתר מוצעים לכל גולש באותם תנאים. תנאי שימוש עשויים להופיע באתר בתרגום לשפות אחרות. תרגום של תנאי שימוש אלה המופיע באתר, נעשה על מנת לשקף נכונה את משמעותם של הוראות תנאי שימוש אלא, אך ככל שתהיה סתירה בין תנאי שימוש בעברית לבין תרגומם לשפה אחרת, תהיה הגרסה בעברית הגרסה הקובעת. 

מפקד מרחב ציון משטרה 56.    בית אבי חי יהיה רשאי לשלוח הודעות שונות לגולש ו/או למנוי באחת מהדרכים הבאות: 

מייקלס ארה ב 56.1.   באמצעות הודעה בחלון מידע כללי באתר. 

מרפאה בירושלים וטרינר 56.2.   באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני של הגולש כפי שנמסרה על ידו.

החוג לסטטיסטיקה אוניברסיטת חיפה טלפון 57.    כל גולש רשאי להעביר לבית אבי חי הודעות באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: סביב העולם בשמונים יום הסרט [email protected] . כל ההודעות שישלחו לאתר יחשבו כאילו התקבלו ביום העסקים הבא לאחר המועד אשר בו נתקבלו בפועל. במקרה של הודעות שישלחו באמצעות האתר, אלה יחשבו כאילו נמסרו במועד בו נעשה השימוש הראשון בשירותי האתר לאחר משלוח ההודעה. 

הוכחות במתמטיקה כיתה י  

העולם המופלא של גאמבול ערוץ הילדים משוואות טריגונומטריות תרגילים צימרים ליד יבנה הצהרת פרטיות לאתר

זוהר ארגוב פרק 2 הכרטיס סרט ביקורת הצהרת פרטיות זו בצירוף תנאי השימוש באתר מהווים יחד הסכם בין הגולש לבין בית אבי חי, ועל כן- יש לקרוא אותה ואת תנאי השימוש בעיון טרם השימוש באתר.

גולם לבנין הכרוב 1.        בית אבי חי, מפתח ומפעיל האתר, מייחס חשיבות רבה לשמירת פרטיותם של הגולשים והמשתמשים באתר והוא עושה כמיטב יכולתו על מנת להגן עליה.

יודפת יער הקופים  

שזיף מיובש סגולות 2.        "מידע אישי" משמעותו כל מידע שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות את המשתמש ו/או מידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות.

אירידיולוגיה בירושלים והסביבה  

צמרמורת הסרט לצפייה ישירה 3.        מסירת מידע כלשהו מצדו של גולש באתר אינה חובה ואינה תנאי מוקדם לגלישה ולשימוש ברוב השירותים באתר, אך תידרש מסירת פרטים מסוימים לצורך קבלת שירותים מסוימים, כפי שיוגדרו על ידי בית אבי חי מעת לעת, על מנת להגן על זכויות בית אבי חי ולאפשר מתן שירותים אלה וכן לצורך הצטרפות למועדון הלקוחות של בית אביחי. מועצה אזורית עמק יזרעאל מחלקת ארנונה אם אין ברצונכם למסור פרטים אלה, אל תעשו שימוש בשירות האמור.

תולדות אהרן מירון  

ניכר מילים נרדפות 4.        מידע על אודות גולש לא יופיע באתר אלא בהסכמת הגולש בלבד. 

השואה בתיעוד יד ושם  

העיתון לצפייה ישירה עם תרגום שלמה ארצי כרטיסים לקיסריה הדרן 5.        פוסטר מדעי תבנית המידע והנתונים האישיים הנמסרים על ידי הגולש באתר יישמרו במאגר מידע רשום, בבעלות בית אבי חי  ששמו "מאגר הלקוחות של בית אבי חי" ומספרו  700018875  ("מאגר המידע").

משימת הערכה בעברית לתלמידי כיתה ז מחצית ב תשע"ד ממציאים והמצאות לילדים הגולש מצהיר כי מסירת המידע על ידו כמו גם הסכמתו למדיניות פרטיות זו מהווה גם הסכמה לשמירת המידע במאגר המידע.

חישוקים קטנים מפלסטיק משקפת צלילה עם מספר הגולש מצהיר ומאשר כי כל מידע שהזין ו/או שנאסף עליו באתר ולא ביקש להסירו הנו מידע אשר מסר לבית אבי חי מרצונו ובהסכמתו. שמעתי שדוד הנעים לא חלה על הגולש חובה חוקית למסור את המידע והיא תלויה ברצונו החופשי ובהסכמתוהשולחן הירוק תל אביב שעות פתיחה קולנוע לב הוד השרון רשימת סרטים .

כריות נוגט פחות סוכר הענישה הפלילית הוצאת דביר השימוש במידע שנאסף ונאגר במאגר המידע ייעשה רק על פי מדיוניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין, וזאת לצורך המטרות הבאות: משלוח עדכונים על אודות המתרחש בבית אבי חי (דיוור ישיר); ניתוח סטטיסטי של העדפות הלקוחות ומיטוב השירות; יעול מכירת הכרטיסים; 

תכנון לינארי הרצאה תחושת לכלוך בעין הגולש רשאי לבקש להימחק מרשימת הדיוור ו/או ממאגר המידע בכפוף להוראות כל דין, באמצעות לחיצה על קישור "הסרה" המופיע בכל אחד מהניוזלטרים. אווטאר צפייה ישירה עם תרגום מובנה במקרה של בקשה להימחק כאמור, רשאי בית אבי חי, לפי שיקול דעתו, לבטל את הרשמת הגולש לשירות משירותי בית אבי חי, לרבות הסרתו ממועדון הלקוחות.

איליה חייט ראשון לציון וניליה דרורים שעות פתיחה המידע האישי לא יימסר לגורם כלשהו, אך הוא או חלקו יוחזק בפועל על ידי ספקים חיצוניים של בעל המאגר להם נתונה גישה למאגר המידע לשם ניהולו הטכני והשוטף של המאגר ומועדון הלקוחותשרה דרור יועצת .

מספר בנק פאג י אשדוד סימבה מלך הג'ונגל לצפייה ישירה במידה ויבקש בית אבי חי לחלוק מידע של הגולש עם גוף כלשהו, באופן החורג מן האמור לעיל, יצור קשר עם הגולש קודם לכן ויתן לו את האפשרות להסיר את המידע שלו ממאגר המידע, אלא אם כן כבר נתן הגולש את הסכמתו לשימוש כאמור קודם לכן.

פפה לואי קאפקייקס 6.        בית אבי חי אינו אחראי לכללי ולמדיניות שמירת הפרטיות של אתרים אחרים שקישורים אליהם (מלצרים תרגום לאנגלית links) מופיעים באתר. על הגולשים לבדוק בעצמם את כללי ואת מדיניות שמירת הפרטיות של אתרים אחרים, וכל מידע הנמסר על ידי הגולשים לאותם אתרים אחרים נמסר על אחריותם המלאה והבלעדית.

חישוב ספיקה של אוויר  

מצפים קהילתי בגליל המערבי שמרת 7.        בית אבי חי מציע שירות קבלת ניוזלטרים, עדכונים ותכנים שונים לדוא"ל או באמצעות הודעותבית הספר הפתוח חיפה SMS  או באמצעי תקשורת אחרים אותם מסרת לבית אבי חי (דיוור). גולשים המעוניינים בהצטרפות לשירות זה על מנת לקבל מידע, עדכונים או פרסומים שונים מבית אבי חי, יוכלו למסור פרטים מזהים (שם פרטי, שם משפחה ודוא"ל) ולהביע את הסכמתם לכך באמצעות טופס הצטרפות. גולש יוכל בכל עת לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת העדכונים באמצעות פנייה לכתובת תמונה של אשתו של ישראל קטורזה [email protected]

אינו נכון בהכרח  

הדרשה על פירות הפרישות 8.        על פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. ניתן לפנות בפניה כזאת לבית אבי חי לכתובת מפעל קוקה קולה דרושים מולטיקייק מתכונים בריאים [email protected].

לשכת רישום מקרקעין פתח תקוה שעות קבלת קהל  

דירות סטודנטים בצלאל 9.        לצורך מטרות פנימיות בלבד, אנו אוספים תאריך, שעה, סוג דפדפן, סוג מערכת ההפעלה, כתובת איזה תכשיטים באופנה IP של המבקרים באתר, כתובת הדף בו נעשה הביקור וכתובת הדף המפנה. מידע זה נשמר לצרכי ניהול המערכת, איזון העומס בשרת האתר, להפקת דווחים סטטיסטיים ולאיתור פרטי משתמש במקרים של פיקוח נפש. כתובות ה-תחפושות לפורים 2018 לילדות IP אינן מקושרות לפרטים אישיים מזהים בשרתי בית אבי חי.

דיכוי חשק מיני לגבר  

שיטים מזג אוויר 10.    ברירת המחדל של רוב הדפדפנים מאפשרת קבלת אחזה בו אש Cookies. באפשרותכם להגדיר מחדש את הדפדפן שלכם באופן שיסרב לקבל מורה נהיגה בחיפה המלצות Cookies או להגדירו כך שיצביע מתי נשלחת למחשב שלכם גלידה כשרה ברמת ישי Cookie. לתשומת לבכם: חלק מהיישומים באתר לא יפעלו כמו שצריך במחשב שנחסם לקבלת מה זה בע מ באנגלית Cookies, ובית אבי חי לא יישא באחריות כלשהי בגין כך. 

כורעת ללדת פירוש  

חנויות של מייקל קורס בישראל 11.    לידיעתכם – בית אבי חי עשוי לעבוד עם צדדים שלישיים שאחראי לחלק מן הפרסומות באתר. ייתכן ויישלחו אליכם מדי פעם רפואת שיניים דחופה באר שבע Cookies, מהמפרסמים של בית אבי חי. בית אבי חי אינו שולט ב- פשטידת ברוקולי טבעונית לפסח Cookies אלה. גם משלוח קריית מלאכי מפה גוגל Cookies על ידי צדדים שלישיים הינו סטנדרטי בתעשיית האינטרנט, ובית אבי חי לא יישא באחריות כלשהי בגין משלוח שמש בכיסים אקורדים Cookies על ידי המפרסמים שלה ו/או על ידי צדדים שלישיים.

האיש האחרון בעולם סדרה לצפייה ישירה  

תחפושת צועניה לילדות  

תיקים לעגלה גיטה  

קומיט או עודכנית